ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizujemy projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich. Wszelkie informacje na temat szczegółów dostępne są pod poniższymi linkami:

 

1. W związku z realizacją przez Spółdzielnia Turystyczna "Turysta" w Wałbrzychu projektu pt.: “Opracowanie systemu agregującego oferty turystyczne z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłaszamy nabór ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

Treść zapytania ofertowego znajduje się pod tym linkiem. 

2. W związku z realizacją przez Spółdzielnia Turystyczna "Turysta" w Wałbrzychu projektu pt.: “Opracowanie systemu agregującego oferty turystyczne z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji” w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ogłaszamy wyniki naboru ofert na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej.

Wyniki dostępne są pod tym linkiem.